കക്ഷത്തെ കറുപ്പ് നിറം 5 മിനിറ്റിൽ ഉരച്ചു കളയാം, സംഗതി സത്യമാണ്

സ്ലീവ്‌ലെസ് വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുമ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നാണക്കേടായി തോന്നുന്ന ഇരുണ്ട കക്ഷങ്ങളുടെ നിറം മാറ്റാന്‍ പുതിയ വിദ്യ. രോമങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്താലും തൊലിയേക്കള്‍ ഇരുണ്ട നിറമായതിനാല്‍ പലപ്പോഴും കക്ഷം കാണിക്കുന്നതിന് മടിയാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്. എന്നാല്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ കക്ഷത്തിലെ കറുപ്പു നിറം മായിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വിദ്യയിതാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *