യാത്രയിലെ ഛർദി ഒഴിവാക്കണോ ?

ഓക്കാനം, ഛര്‍ദി ഇതുകേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ഛര്‍ദിക്കാന്‍ തോന്നുന്നവരുണ്ട്. കണ്ടാല്‍പ്പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. പല അവസരങ്ങളിലും ഛര്‍ദി ഒരു ലക്ഷണമായി വരാറുണ്ട്, ആഹാരം വയറിനു പിടിച്ചില്ലെങ്കില്‍, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒക്കെ ഛര്‍ദിക്കാറുണ്ട്. കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഛര്‍ദ്ദിയും മനംപിരട്ടലും മറ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കില്‍ റോഡ്‌ വഴിയുള്ള ഓരോ യാത്രയും ഏറെ വിഷമകരമായിരിക്കും. വാഹനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്ക്‌ അനുഭവപ്പെടുന്ന മോഷന്‍ സിക്‌നസ്സുകളില്‍ ഒരു തരമാണ്‌ കാര്‍ സിക്‌നസ്സ്‌. മനംപുരട്ടല്‍, തളര്‍ച്ച, ഛര്‍ദ്ദി എന്നിവ യാത്രയെ അലങ്കോലമാക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ എങ്ങനെ ഇത്‌ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനാണ്‌ ആദ്യം പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ഷെയര്‍ ചെയ്തു നല്‍കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *