വെളുത്തുള്ളിപ്പാല്‍ മതി ബ്ലഡ്‌ പ്രഷര്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകും

ഇക്കാലത്ത് അധികം പേര്‍ക്കും ബി.പി.ഉണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ് . എന്നാല്‍ എന്താണത് എന്നതിനെ പറ്റി മിക്കവര്‍ക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പമ്പ് പോലെയാണ്. അത് രക്തം സദാ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നു. ധമനികള്‍ എന്ന കുഴലുകളിലൂടെയാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത്. ഏതൊരു ദ്രാവകവും കുഴലിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോള്‍ അത് കുഴലിന്റെ ഭിത്തിയില്‍ ഒരു പ്രഷര്‍(മര്‍ദ്ധം) ഏല്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുകയും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ രക്തക്കുഴലുകളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദത്തെയാണ്‌ രക്‌തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നു പറയുന്നത്‌. വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് ബ്ലഡ്‌പ്രഷര്‍ കുറക്കാന്‍ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *