ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബുകൾ കൊണ്ട് ഫ്ലവർ വെയ്സ്, ഏറെ കൗതുകകരമായ അതിലുപരി ബുദ്ധിപരമായ ഒരു വിദ്യ

ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബുകൾ കൊണ്ട് ഫ്ലവർ വെയ്സ്, ഏറെ കൗതുകകരമായ അതിലുപരി ബുദ്ധിപരമായ ഒരു വിദ്യ.

എന്തായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫ്യൂസായ ബൾബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് വച്ച് ഇത്രയും കാലം ഒരു ഫ്ലവർ വെയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കാണുകയില്ല, എന്നാൽ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചു ആ ഒരു വിദ്യ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് മുൻപാകെ കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ സഹോദരിയെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല ഇല്ല, കാരണം ഒന്നല്ല അതിനേക്കാളുപരി ബൾബുകൾ ആയിരിക്കും ഓരോ വീടുകളിലും വെറുതെ ഇരിപ്പ് ഉണ്ടാകുക, അത് വിൽക്കുന്നതിനും ഏറെ നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള ഭംഗിയാർന്ന സംഭവങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ്.

അതാകുമ്പോൾ വീട്നുള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചന്തം ഉണ്ടാകും, ഒപ്പം ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി പോയത് ആണെങ്കിലും വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ വെയ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ബൾബും ചെറിയൊരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ പീസും, അല്പം സാദാ പേപ്പറുകളും, പശയും മാത്രം മതിയാകും.

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ തന്നെ,

എല്ലാവര്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *