ഇനി അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടെൽ അത് ശരിയാക്കാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വച്ചാൽ മതി

ഇനി അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടെൽ അത് ശരിയാക്കാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വച്ചാൽ മതി.

ഇടക്കെ ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പാത്രം കഴുക്കിയിട്ടും വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടി കൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതിന്ബേക്കിംഗ് സോഡാ ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം കളയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വച്ച് കുത്തി കൊടുക്കും, എന്നാൽ അന്നേരം ബേക്കിംഗ് സോഡയും മറ്റും നോക്കി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആയത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായി അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് അകറ്റാം, ഇതിനായി കുപ്പിയുടെ വായ്ഭാഗം സികിലേക്ക് താഴ്ത്തി പ്രഷർ കൊടുത്തു മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ആക്കിയാൽ ബ്ലോക്ക് മാറി വെള്ളം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം പൂർണമായും ഉള്ളിലെ ബ്ലോക്ക് മാറാനായി ബേക്കിംഗ് സോഡാ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, ഇഷ്ടപെട്ടാൽ സ്ഥിരം ഒരു കുപ്പി ഇതിനായി കരുതാം.

ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *