മോഷ്ടാക്കൾക്ക് പണി കൊടുക്കാനായി പേനയും, ബാറ്ററിയും വെച്ച് കിടിലൻ ഒരു ഡോർ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാം

മോഷ്ടാക്കൾക്ക് പണി കൊടുക്കാനായി പേനയുടെ ടോപ്പും, ബാറ്ററിയും വെച്ച് കിടിലൻ ഒരു ഡോർ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ആർക്കും ഞൊടിയിടയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ വിദ്യ തന്നെയാണ്. ബാങ്ക് ലോക്കറിലും, അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.

എന്നാൽ അതിനൊക്കെ നല്ല പണം ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഒരു കുട്ടി കിടിലൻ അലാറം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനായി പേനയുടെ ടോപ്പും, ബാറ്ററിയും, 2 ആണിയും, മെറ്റൽ ബോളും, വയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം ഡോർ ഹാൻഡിലിൽ ഇത് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഡോർ തുറക്കുന്ന നേരം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി വീട്ടിൽ കോഴി ആട് ഒക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മോഷ്ടിക്കാൻ ആയി ആരെങ്കിലും എത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അവയുടെ കൂട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം.

മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *