വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പം ടിവി ആക്കുന്ന കിടിലം രീതി അറിയാം

വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പം ടിവി ആക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ.

സാധാരണ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ചു അധികം കാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗത്തായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേടു വരുകയും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവുകയും ഒക്കെയാണ് പതിവ്, പിന്നെ ഇപ്പൊൾ ലാപ്ടോപ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്.

എന്തൊക്കെ കേട് വന്നാലും നമ്മുടെ മോണിറ്ററുകൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല, അപ്പൊൾ അങ്ങനെ മോണിറ്ററുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് അതൊരു ടിവി ആക്കി മാറ്റുന്ന വിദ്യ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു നൽകുന്നത്, കൂടുതൽ പേരുടെ വീട്ടിലും നിലവിൽ എന്തായാലും ടിവി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ റൂമിലോ മറ്റും ഇങ്ങനെ മോണിറ്ററുകളിൽ ടിവി ആയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇനി ടിവി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഒരു വിദ്യ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും, കാരണം 5-10 വർഷം ഒക്കെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുകയുള്ളൂ അപ്പൊൾ പിന്നീട് അത് പല കടകളിലും വിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്, ആയതിനാൽ മോണിറ്ററിന് കമ്പ്ലെയിന്റ്‌ വരാത്തത് കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ എളുപ്പം ഇവ കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

അപ്പൊൾ ഇത്തരം മോണിറ്റർ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവ ടീവി ആക്കി മാറ്റാവുന്നതെ ഉള്ളൂ.. അയതിനാൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈയൊരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടറിയാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *