നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ കീബോർഡിൽ ഉള്ള ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത്

നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ കീബോർഡിൽ ഉള്ള ഈ രഹസ്യം ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും വലിയ വലിയ മെസേജുകൾ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മടി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ സമയമാണ് നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡിൽ വോയിസ് അയക്കുക, എന്നാൽ അതിലും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ കീബോർഡിലെ കീ വഴി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപടി അക്ഷരങ്ങളിലായി കൊണ്ട് സെൻറ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇതിലൂടെ വലിയതയാലും, ചെറിയത് ആയാലും മെസ്സേജുകൾ ഒന്നും നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല, അതുപോലെതന്നെ വോയിസ് അയക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ ഒരുപാട് കാലമായി ഉണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും അറിയാത്ത ഒന്നാണു, ആയതിനാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും എന്നും ഒപ്പം ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ആകുമെന്നും കരുതുന്നു.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും എളുപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും.

അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈയൊരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നും കരുതുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *