സ്റ്റൈലായി ഇട്ടു നടക്കുന്ന ജിമിക്കി കമ്മൽ ഇനി ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം

പെൺകുട്ടികളെല്ലാം സ്റ്റൈലായി ഇട്ടു നടക്കുന്ന ജിമിക്കി കമ്മൽ ഇനി ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം.

സ്ത്രീകൾ ജിമിക്കി കമ്മൽ ഇട്ട് കാണുവാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്, അത് ഏത് പ്രായക്കാരായാലും ആ ഭംഗി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ഇത്തരം ജിമിക്കികൾ നമ്മൾ പലസ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇവ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല വില ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ജിമിക്കികളുടെ കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഓരോരുത്തരുടെ കൈയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രസിനും മാച്ച് ആയ രീതിയിൽ കുപ്പിയുടെ അടപ്പും പലനിറം നൂലുകളും ചുറ്റി ജിമിക്കി ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി മാറ്റി ഇടാവുന്നത്താണ്.

ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന വിദ്യ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കും പെങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുപ്പിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കവേ ചെയ്യുവാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏറെ പണം ചിലവാക്കാതെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ ജിമിക്കി കമ്മൽ വിദ്യ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു,

ഇത് എങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നു, ഇഷ്ടമായാൽ അത് കമന്റിലൂടെ പറയുവാൻ മടിക്കരുത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *