പാൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ പിഴ

പാൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പിഴ നൽകേണ്ടിവരും. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ അതായത് അത്യാവശ്യം വലിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാം പാൻ കാർഡ് …

50 ഇന്ത്യൻ സൈന്യങ്ങളും 250 ചൈനീസ് പട്ടാളവും.. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ചൈനയേയും വന്ന വഴിക്ക് ഓടിച്ചു

50 ഇന്ത്യൻ സൈന്യങ്ങളും 250 ചൈനീസ് പട്ടാളവും.. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ചൈനയേയും വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഓടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയും …

ഉപയോഗിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഈ മാസം ഇത്രയും കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതി ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ?

നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഈ മാസം ഇത്രയും കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആശ്വസിച്ച ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ?., എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലോക്ക് ഡൗണിന് വന്ന കരണ്ട് ബിൽ എത്രത്തോളം …

ലോക്ക് ഡൗണിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ബില്ല് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പണം തിരിച്ചു നൽകും? അറിയാം

ലോക്ക് ഡൗണിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ബില്ല് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പണം തിരിച്ചു നൽകും എന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം വന്ന ഒരു …

ഈ വിവരം അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ പോകരുത്, വിശദമായി തന്നെ

ഈ വിവരം അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ പോകരുത്. പെൻഷൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആയി സർക്കാർ മസ്റ്ററിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മസ്ററിങ്ങ് …

അഞ്ചാംഘട്ട സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം സപ്ലൈകോയിലൂടെയും, മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും, ഇന്ന് തീരും

അഞ്ചാംഘട്ട സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം സപ്ലൈകോയിലൂടെയും, മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ വഴിയുമാണ് ലഭിക്കുക. മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏകദേശം 930 രൂപ വില വരുന്ന 17 കൂട്ടം അടങ്ങുന്ന സൗജന്യ കിറ്റ് പിങ്ക്, മഞ്ഞ, നീല, വെള്ള …

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് വകുപ്പിൻറെ വീട്ടിലെ പണിക്കും കൂലി എന്ന പദ്ധതി, ഉപജീവനമാർഗ്ഗം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് വകുപ്പിൻറെ വീട്ടിലെ പണിക്കും കൂലി എന്നുള്ള പദ്ധതി അനവധി ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പിനു പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂലി 2020 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ 20% …

ആയിരം രൂപ കൈപ്പറ്റിയ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ ഉടനെതന്നെ എ.പി.എൽ ആക്കാൻ നടപടി, വിശദമായി

മഹാമാരിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ആയിരം രൂപ കൈപ്പറ്റിയ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ ഉടനെതന്നെ എ.പി.എൽ ആക്കാൻ നടപടി. ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം അനവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരും കേരളസർക്കാരും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്, അതിൽ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും …

വീട്ടിൽ ആടുവളർത്തൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാരിൻറെ വക ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം

വീട്ടിൽ ആടുവളർത്തൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാരിൻറെ വക ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആടുവളർത്തൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് …

സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കെസ്റു എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ, അറിവ്

നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കെസ്റു എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ സബ്സിഡിയോടു കൂടി ലഭിക്കുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, …