ഗോതമ്പുപൊടി കൊണ്ട് തന്നെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം

ഗോതമ്പു പലഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും, അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കി നല്ല ജീവിതരീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഗോതമ്പുപൊടി കൊണ്ട് തന്നെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. നമുക്കറിയാം കുബൂസ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻറെ കൂടെ കഴിക്കുവാൻ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്, അതുപോലെ …

ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതെ രുചിയിൽ

ബൂസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ? ബൂസ്റ്റ് പാലിൽ ഇട്ടു കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്., കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കൗമാര പ്രായക്കാർക്കും ആരോഗ്യം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലിൽ ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് അവരെ …

നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ദിവസേന നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം

* നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജീരകം വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വീട്ടിൽ ജീരകത്തിന് ആവശ്യം വലിയ ആവശ്യമൊന്നും പല വീടുകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവ ഒരുപാട് നാളുകൾ അടുക്കളയിലെ കണ്ടെയിനറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ കുറച്ചു നാൾ …

സോപ്പും അതിനോടൊപ്പം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഹാൻഡ് വാഷ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം

ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ്കളിലും, വാഷിംഗ് ബേസനില്ലും ഒക്കെ ഓരോ ബോട്ടിലുകൾ വച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇനി വെറുതെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി പണം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി …