വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്‌ ഒക്ടോബർ 31ന് സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക്; ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പിലായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ 21 മുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സമരം

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഈ മാസം 31ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പണിമുടക്കും. വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക് വർധനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, ബസുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് ബസ്സുടമകളുടെ ആവശ്യം.

 

ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് നിവേ, ദനം നൽകി. ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം 21 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

Prime Reel News

Similar Posts